ZomerTopTips

ZomerTopTips; Op zoek naar succesfactoren van vakantielezen

Samen zoeken naar manieren om kinderen in de zomervakantie enthousiast voor lezen te maken. En vooral kinderen die net hebben leren lezen of kinderen die door leesproblemen lezen allang niet meer leuk vinden, omdat ze zoveel moeite moeten doen voor elk boek, elke zin, elk woord.

Dat hebben we gedaan: in samenwerking met Biblionet Groningen en Groninger Forum. Er zijn pilots geweest met scholen en bibliotheken, er is onderzoek gedaan met de Rijksuniversiteit Groningen. En we hebben in de rest van het land gekeken naar inspirerende aanpakken zoals Vakantielezen van de Stichting Lezen en de Stichting Kinderpostzegels.

In het boek ZomerTopTips Op zoek naar succesfactoren van vakantielezen staan 25 voorbeelden uit de praktijk met een aantal succesfactoren. Ook hebben we er inzichten van onderzoekers, dilemma’s en ervaringen en ideeën van kinderen zelf of van hun ouders aan gekoppeld.

Prijs en bestelinformatie: Eduforce