Vliegen meppen

Vliegen meppen

een vrolijk taalspel

nodig: schaar, vliegenmepper

Knip samen de vliegen uit en leg ze door elkaar op tafel.
Lees dan de tekst voor.
Laat uw kind de vlieg met de juiste tekst erop meppen en op volgorde leggen.
Liggen alle vliegen op volgorde?
Lees dan samen de tekst nog eens.

 

hier gratis te downloaden