De Mikado

Toneellezen is een leuke vorm van samen lezen. De lezers kruipen in de rol van een personage en lezen de teksten hardop voor. Ze voeren eigenlijk samen een toneelstukje op, met de tekst in de hand.

Groep 6 t/m 8

Een leuk en origineel toneelverhaal voor kinderen in groep 6 t/m 8. Het verhaal is technisch eenvoudig en inhoudelijk uitdagend, zeker als de kinderen hun rol met vuur willen vervullen. De verhalen zijn met groot succes uitgeprobeerd op een school in Leek.

In en buiten de les

Toneellezen kan altijd ingezet worden. Bij de leesles als variant op het Ralfi-lezen voor zwakke lezers of dyslectische lezers, maar ook als leuke werkvorm tussendoor ter ontspanning. Daarnaast is het een succesvolle en snel inzetbare interactieve werkvorm ter afsluiting voor de vakantie of bij een feestelijke gelegenheid. Ook is het alvast een mooie voorbereiding op de musical in groep 8.

Kinderen gaan een opera organiseren voor de kinderen uit een andere groep, of voor ouders of mensen uit de wijk. Klassieke muziek dient als ondersteuning. Kinderen gaan zelf een originele uitvoering bedenken. 

 

Blogs:
Toneellezen: ieder kind kan het 
Toneellezen: vet cool?!

Gratis download:
3 mikadomaskers: boos, verdrietig, blij

Prijzen en bestelinformatie:
www.eduforce.nl